เทคนิคด้านการสอนในกีฬาฟุตบอล

เทคนิคการสอนกีฬาฟุตบอล

ในกีฬาฟุตบอลนั้นการสอนคือความสำพันธ์ระหว่างผู้ฝึกกับผู้เล่น ก่อนการฝึกที่มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นได้นั้นผู้ฝึกต้องมีความตระหนักและมีความรู้เรื่องเทคนิคการสอน จะมีประโยชน์ต่อตัวนักกีฬามาก วันนี้เราจึงจะมาพูดถึงเรื่องเทคนิคด้านการสอนในกีฬาฟุตบอลไปดูกันได้เลยว่าเป็นอย่างไร

อย่างแรกเลยที่ผู้ฝึกควรดูคือ ดูว่าผู้เล่นนั้นมีความเข้าใจหรือไม่ว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการ และมองเห็นความจำเป็นเรื่องนั้นๆ ผู้ฝึกควรสร้างสถานการณ์ด้วยการพูดและการแสดงให้เห็นเพื่ออธิบายให้ผู้เล่นเข้าใจได้ง่ายๆ ถ้าจะให้ฝึกและการเรียนรู้เกิดขึ้น ต่อมาคือผู้ฝึกสามารถสื่อสารกับผู้เล่นหรือไม่ โดยปกติแล้วการสาธิตจะใช้ร่วมกับการอธิบายด้วยคำพูด จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่ผู้ฝึกสามารถสื่อบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่าให้แก่ผู้เล่น ความเข้าใจผิดมักจะเกิดขึ้นจากผลของการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม ผู้ฝึกควรหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิคและต้องพูดให้ชัดกระชับ ผู้ฝึกจะฝึกขณะที่อยู่ในสถานการณ์เล่นอย่างไร ซึ่งจะมีเทคนิคในการสอนคือ ให้หยุดเล่นชั่วขณะในที่นี้การเล่นจะถูกทำให้หยุดเล่นเพื่อให้ผู้ฝึกให้คำแนะนำแก่ผู้เล่น ผู้เล่นต้องสำนึกอยู่เสมอว่าต้องหยุดนิ่งอยู่ในตำแหน่งของตนทันที วิธีนี้ใช้ได้ผลเมื่อผู้ฝึกกำลังแนะนำยุทธวิธีใหม่ๆ ต่อมาคือ การสร้างเงื่อนไขในการฝึกและสุดท้ายคือการชี้แนะขณะเล่น

การเตรียมการเป็นอย่างดีของผู้ฝึกสอนนั้นทำให้เกิดการสังเกตที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและคำแนะนำต่างๆก็ตรงประเด็นมากขึ้นอีกด้วย

, ,

Post navigation