สถานการณ์ในวันแข่งขันกีฬาฟุตบอลจริง

เมื่อถึงวันแข่งขันจริงต้องมีการเตรียมสิ่งต่างๆในช่วงเวลาเช้าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเมื่อเกิดปัญหาอาจแก้ไขได้ทันเวลาเพราะมีการเตรียมความพร้อมแต่เช้าและควรมีระยะเวลาในการประชุมเพื่อเตรียมแผนการเล่นที่ได้วางไว้นำมาปรับปรุงพร้อมกับการแก้ไขสิ่งต่างๆที่ทำผิดผลาดชี้แจงสิ่งต่างๆที่ทีมควรปฏิบัติ

ในวันการแข่งขันกีฬาฟุตบอลจริงนั้นควรกำหนดระยะเวลาในการพักผ่อนของนักกีฬาเพื่อที่จะได้มีพละกำลังในการแข่งขันอย่างเต็มที่ซึ่งต้องให้นักกีฬาได้พักผ่อนไม่ต่ำกว่า 7 ชั่วโมงเมื่อตื่นเช้ามาแล้วให้นักกีฬาได้อบอุ่นร่างกายเบาๆควรงดฝึกซ้อมที่มีความหนักจนเกินไปเพราะจะทำให้นักกีฬาเกิดอาการบาดเจ็บได้ในขณะฝึกซ้อมเพราะต้องเห็นว่าเป็นวันแข่งขันจริงแล้วในวันแข่งขันหรือก่อนวันแข่งขันควรควบคุมอาหารโดยรับประทานตามโภชนาการที่ได้กำหนดไว้และอาจบำรุงร่างกายด้วยวิธีการต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันเกิดปัญหาต่างๆเช่น การปวดท้อง อาหารเป็นพิษ เป็นต้นและสิ่งสำคัญที่ควรงดคือการดื่มแอลกอฮอล์ หรือสิ่งเสพติดทั้งหลาย เมื่อถึงวันและเวลาที่แข่งขันควรกำหนดระยะเวลาต่างๆไว้ล่วงหน้ายกตัวอย่างเช่นการเดินทางเข้าไปทางสนามของการแข่งขันควรให้โค้ชได้เดินไปล่วงหน้าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในสนามและที่สำคัญตรวจสอบความพร้อมในเรื่องต่างๆ

ในวันของการแข่งขันหรือก่อนวันแข่งขันโค้ชจะต้องเอาใจใส่นักกีฬาเป็นอย่างดีพร้อมกับการสังเกตผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามมีความบกพร่องทางด้านใดเพื่อที่จะเห็นจุดอ่อนจากผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามแล้วนำมาปฏิบัติกับทีมฝ่ายตนเองให้เล่นในลักษณะตรงข้ามกับผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม

 

Post navigation